~about me~

Daisypath Anniversary tickers
Daisypath Friendship tickers

Daisypath Anniversary tickers

Daisypath Anniversary tickers

Daisypath Anniversary tickers

Tuesday, March 29, 2011

ape ade dengan GTP?...

GTP atau Program Transformasi Kerajaan yang diperkenalkan pada April 2009  
menggariskan objektif bermatlamatkan:

1. Mentransformasikan kerajaan agar menjadi lebih efektif dalam penyampaian perkhidmatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan yang menjadi keutamaan rakyat.

2. Memacu Malaysia ke arah melahirkan masyarakat yang maju, bersatu padu, dan saksama dengan Standard kehidupan yang tinggi untuk semua.
Ini sejajar dengan misi nasional ke arah mencapai Wawasan 2020.


Terdapat enam tonggak atau Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dalam GTP berdasarkan perhatian rakyat yang paling mendesak, iaitu:

1. Mengurangkan jenayah
2. Membanteras rasuah
3. Mempertingkatkan pencapaian pelajar (bidang pendidikan)
4. Meningkatkan taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah
5. Mempertingkatkan infrastruktur asas luar bandar 
6. Mempertingkatkan pengangkutan awam di bandar. 

************************************

Saya sebagai salah seorang guru yang berkhidmat dalam bidang pendidikan berasa terpanggil untuk berkongsi dengan pembaca semua dan untuk ingatan saya juga bahawa terdapat  
4 NKRA dalam bidang pendidikan iaitu, 

1. Meningkatkan penyertaan murid pra-sekolah

2. Program LINUS 
(kemahiran literasi dan numerasi (3M) di peringkat pend. rendah)

3. Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi 
(20 buah sekolah sekarang kpd 100 buah menjelang tahun 2012)

4. Memperkenalkan Ba'iah baru (tawaran baru) 
kepada pemimpin sekolah yang berjaya meningkatkan kecemerlangan sekolah 


Sekian hasil bacaan saya untuk interview spp nanti. 
Kiter beralih tajuk kepada dasar lain pulak yang bersangkut paut dengan dunia pendidikan.


No comments:

Tuesday, March 29, 2011

ape ade dengan GTP?...

GTP atau Program Transformasi Kerajaan yang diperkenalkan pada April 2009  
menggariskan objektif bermatlamatkan:

1. Mentransformasikan kerajaan agar menjadi lebih efektif dalam penyampaian perkhidmatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan yang menjadi keutamaan rakyat.

2. Memacu Malaysia ke arah melahirkan masyarakat yang maju, bersatu padu, dan saksama dengan Standard kehidupan yang tinggi untuk semua.
Ini sejajar dengan misi nasional ke arah mencapai Wawasan 2020.


Terdapat enam tonggak atau Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dalam GTP berdasarkan perhatian rakyat yang paling mendesak, iaitu:

1. Mengurangkan jenayah
2. Membanteras rasuah
3. Mempertingkatkan pencapaian pelajar (bidang pendidikan)
4. Meningkatkan taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah
5. Mempertingkatkan infrastruktur asas luar bandar 
6. Mempertingkatkan pengangkutan awam di bandar. 

************************************

Saya sebagai salah seorang guru yang berkhidmat dalam bidang pendidikan berasa terpanggil untuk berkongsi dengan pembaca semua dan untuk ingatan saya juga bahawa terdapat  
4 NKRA dalam bidang pendidikan iaitu, 

1. Meningkatkan penyertaan murid pra-sekolah

2. Program LINUS 
(kemahiran literasi dan numerasi (3M) di peringkat pend. rendah)

3. Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi 
(20 buah sekolah sekarang kpd 100 buah menjelang tahun 2012)

4. Memperkenalkan Ba'iah baru (tawaran baru) 
kepada pemimpin sekolah yang berjaya meningkatkan kecemerlangan sekolah 


Sekian hasil bacaan saya untuk interview spp nanti. 
Kiter beralih tajuk kepada dasar lain pulak yang bersangkut paut dengan dunia pendidikan.


No comments: